ABOUT US

ถูกก่อตั้งภายใต้บริษัทแม่อย่าง Siam Kargo Logistics ที่มีประสบการณ์ทางด้านการขนส่งสินค้ามามากกว่า 30 ปี และยังเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์เต็มรูปแบบในการจัดการการจัดส่ง ทั่วพื้นทวีป ทั้งทางอากาศและทางทะเล เพื่อบริการส่งต่อภายในประเทศ ร่วมกับเครือข่ายของคู่ค้าระหว่างประเทศทั่วโลก

Siam Kargo Logistics เห็นความสําคัญของธุรกิจในยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคของการเชื่อมต่อ และคาดว่าจะยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีการเปิดให้บริการอีก 1 รูปแบบการขนส่ง เสมือนแบรนด์คุณ 'มีขนส่งเป็นของตัวเอง' ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ One stop service ในการสร้างจุดเชื่อมที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ส่ง และผู้รับให้ไร้รอยต่อ

ด้วยบริการการรับ-ส่ง พัสดุ สิ่งของที่รวดเร็ววันต่อวัน พร้อมกับสนับสนุนทุกธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน นอกจากนั้นผู้ส่ง ยังสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งแบบ Realtime ได้ทางเว็บไซต์ตลอด 24 ชม. อีกด้วย

BRAND VISION

"Smooth ไม่ได้เป็นแค่องค์กรขนส่งที่ครอบคลุมที่สุด แต่เรายังเป็น เครือข่ายและจุดเชื่อมต่อทางธุรกิจทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง"

BRAND DEFINATION

องค์กรที่ให้บริการโลจิสติกส์เต็มรูปแบบ ครอบคลุม และเป็นจุดเชื่อมต่อทางธุรกิจทั่วโลกในแบบ one stop service

BRAND MISSION

สมูท รับ-ส่งพัสดุถึงมือผู้ส่งและผู้รับ (Door to Door) เสมือนคุณมีขนส่งเป็นของตัวเอง

สมูท ดูแลรักษาพัสดุ-เอกสารทุกชิ้นเหมือนเป็นของเราเอง

สมูท สนับสนุนธุรกิจของคุณตลอดการเดินทางของเรา เพื่อเติบโตไปพร้อมกัน

สมูท สร้างระบบให้แข็งแกร่งทุกภาคส่วน ในการรองรับการเชื่อมต่อ ไปยังทั่วโลก (One Stop Service) ทั้งเข้าและออก เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมและเต็มรูปแบบที่สุด

สมูท สร้างจุดเชื่อมต่อด้านการขนส่งเพื่อรวมธุรกิจ จนกลายเป็นเครือข่ายธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง


Copyright © 2019